trees.png
uk1.jpg
skygge-topleft.jpg

Nicaragua - La FEM

Kooperativ La FEM

FEM (Fundacion Entre Mujeres) er en organisationen der siden 1995 har kæmpet for at fremme og støtte kvinders rettigheder i landdistrikterne Las Segovias i det nordlige Nicaragua. Organisationen, hvis ledere betegner sig selv som feministiske, støtter kvinder både med og uden jord, organiseret formelt såvel som uformelt.

 

Foreningen fremstår som et solidt organisatorisk netværk, hvis formål det er at gøre landsbykvinderne til hovedpersonerne i det politiske udviklingsarbejde for at fremme deres køns- og klasserelaterede interesser.

 

Organisationen har fire strategisk-centrale områder som den, ved hjælp af uddannelsesprogrammer der afviger fra de traditionelle, særligt koncentrerer sig om at give landsbykvinderne viden og bevidsthed indenfor. Disse fire områder er: det ideologiske, det økonomiske, det politiske og det organisatoriske.

 

Ideologisk set ønsker FEM at fremme kvindernes feministiske bevidsthed, hvilket primært indebærer at skabe indsigt i deres seksuelle og reproduktive rettigheder. Rent praktisk giver FEM også mulighed for lægebesøg i en mobil klinik, hvormed de håber at kunne skabe en langvarig og pålidelig mulighed for helbredsundersøgelser for kvinderne i landdistrikterne.

 

De koncentrerer sig ligeledes om kampen mod kvindevold og gør i den forbindelse opmærksom på ofrene for vold.

 

Som led i udviklingen lægger FEM meget vægt på landsbykvindernes økonomiske selvstændighed og myndiggørelse. Praktisk set indebærer dette bl.a. at gøre dem opmærksomme på at få formel ejerskabsregistrering på deres jord og deres hus.

 

Organisationen lægger vægt på bæredygtigt landbrug og har en række produkter til salg: kaffe, te, vin, marmelade, grøntsager, samt medicinale planter og blomster.

 

Gennem Comité de Agricultura Sostenible (Komitéen for Bæredygtigt Landbrug) giver FEM også teknisk assistence til forbedring og udbredelse af alternativ teknologi i landbrugsproduktionen.

 

På det organisatoriske og politiske plan forbedrer og udvikler organisationen sig løbende. Gennem deres netværk tager FEM del i både lokale såvel som nationale anliggender, samt organiserer forums og møder med lokale og kommunale ledere. Organisationen insisterer på den måde på at få anerkendt kvindernes rettigheder som ligeværdige mennesker og borgere.


Højde: 950 - 1.200 m

Beliggenhed: Esteli, øst for Managua

Behandling: Arabica – Bourbon, Caturra, naturligt350diosas-gallery3

diosas-gallery1

diosas-gallery2

diosas-gallery6

facebook2.jpg
lasdiosas

Køb vores kaffe

statskontrolleret.jpg
skygge-topright.jpg
bund.png

Indstillinger for cookie-samtykke