trees.png
uk1.jpg
skygge-topleft.jpg

Just Coffee

Med respekt for mennesker og miljø

DK

Kvalitet
Vores kaffe er friskristet på vores egen kafferister lige inden vi pakker den. Dette giver os mulighed for at riste kaffen så de forskellige sorters karakter og smag kommer bedst til deres ret. Desuden laver Just Coffee blandinger for enhver smag— fra en lys ristet med strålende kompleks smag til den fuldtonede, meget mørke ristning. Alle vores kaffer er 100% højlands arabica.

 

Miljømæssigt
Alle vores kaffer er økologisk dyrket af mindre producenter. Ingen storproducenter eller industriproduktion. Dette sikrer en bedre biodiversitet i nærmiljøet til gavn ikke alene for naturen, men også for de mennesker, der bor og arbejder i de regioner hvor kaffen dyrkes. Af miljøhensyn er vores labels 100%  genbrugs papir og vores poser er bionedbrydelige.

 

Bæredygtig Handel
Samtidig med at der er respekt for naturen, er der også respekt for de mennesker, der har dyrket kaffen. Kaffen kommer fra kooperativer hvor småbønder – ofte enkelte familier – har slået sig sammen. Just Coffee handler kun med kaffe som kooperativerne har fået en rimeligt pris for.  En pris langt over verdensmarkeds prisen for kaffe.

Du kan læse mere om vores tanker omkring bæredygtig handel her

EN

Quality 

Our coffee is freshly roasted with our own coffee roaster right before we pack it. This allows us to get the best varieties of different characters and tastes of the coffees. In addition, Just Coffee makes blends for all tastes — from a light roasted with radiantly complex flavor to the full-toned, very dark roast. All our coffees are 100% highland organic arabica. 


Environment

All our coffees are organically grown by smaller producers. No major producer or industrial production. This ensures better biodiversity in the local environment for the benefit not only of nature but also of the people who live and work in the regions where coffee is grown. For environmental reasons, our labels are 100% recycled paper and our bags are biodegradable. 


Sustainable Trade

While there is respect for nature, there is also respect for the people who grow the coffee. The coffee comes from cooperatives where small farmers - often individual families - have joined forces. Just Coffee only trades with coffee for which the cooperatives have received a reasonable price. A price far above the world market price of coffee.

Køb vores kaffe

statskontrolleret.jpg
skygge-topright.jpg
bund.png

Indstillinger for cookie-samtykke